NAAPUREITA ON MONEKSI

KERROSTALOASUMISEEN KUULUU, että naapureita on monenlaisia. Omassa kotitalossani on 37 huoneistoa, joissa jokaisessa asuu omanlaisiaan persoonia.

Yhteinen asuintalo luo väistämättä jonkinasteista yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta naapureiden kanssa. Muutamien naapureiden kanssa olen jopa ystävystynyt, mutta useimpien kanssa tavataan vain ohimennen.

Itse olen tottunut siihen, että naapureita tervehditään. Se niin sanotusti kuuluu hyviin tapoihin. Mutta uskokaa tai älkää, kaikki eivät ole samaa mieltä.

JOKUNEN PÄIVÄ SITTEN sain kirjeen Helsingin syyttäjänvirastosta. Eräs naapurini oli tehnyt minusta rikosilmoituksen, hänen mielestään olin tervehtimisellä syyllistynyt kunnianloukkaukseen.

Alkuhämmästyksen jälkeen en oikeastaan voinut muuta kuin nauraa ääneen sitä luovan ja persoonallisen ajattelun määrää, joka ihmisluonnosta kumpuaa.

ALLA OLEVA kursivoitu teksti on tutkinnanjohtajan esitystä ja suoraa lainausta syyttäjän päätöksestä sekä lihavoitu osuus syyttäjän ratkaisu. Päätöksessä mainitun naapurini nimen olen muuttanut muotoon Etunimi Sukunimi.

Etunimi Sukunimi ilmoitti sähköposti-ilmoituksella poliisille, että Jan Tammenheimo ja Justus Hämäläinen olisivat muun muassa loukanneet hänen kunniaansa koiranulkoilutuksen yhteydessä.

Sukunimi on ilmoituksessaan pitänyt tilannetta itsensä ja koiransa ”ahdistelemisena, alistamisena, estämisenä, häiritsemisenä, kiusaamisena, pakottamisena, pelottelemisena, seuraamisena, säikyttelemisenä, vainoamisena, varjostamisena ja uhkailemisena”.

Itse tilanteessa oli vaihdettu vain muutama sana, Sukunimen mukaan Tammenheimon sanomana melkein naureskellen sekä erittäin epämiellyttävällä, epäystävällisellä, ilkeämielisellä, ivallisella, kyynisellä, pirullisella, sarkastisella, vihamielisellä että ylimielisellä äänensävyllä: ”Mitä kuuluu, Etunimi?”

Tapaus on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Esitän, että esitutkintaa ei toimitettaisi, koska rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko ja sitä on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä, eikä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista.

Hyväksyn tutkinnanjohtajan esityksen perusteluineen. Käytössä olevan aineiston perusteella tapausta voidaan pitää rikosoikeudellisesti vähäisenä. Päätän, että esitutkintaa ei toimiteta vähäsyysperusteella.

Share This: